Vervroegde inning eindbelasting pensioensparen

Vanaf 1 januari 2015 werd het fiscaal stelsel van pensioensparen hervormt. De eindbelasting werd verlaagd van 10% naar 8% en zal vanaf 2015 tot en met 2019 vervroegd worden geïnd. Tevens werd toen ook bepaald dat het fiscaal maximumbedrag tot en met 2017 wordt afgetopt tot 940 EUR.

Concreet:

Vanaf 2015 tot 2019 zal er elk jaar 1% vervroegd geïnd worden. Dit wordt berekend op de effectieve waarde bij pensioenspaarfondsen of op de effectieve reserve (zonder winstdeelname op 31/12/2014) voor pensioenspaarverzekeringen. De meeste banken en verzekeraars zullen de vervroegde inning automatisch verrekenen en doorstorten naar de overheid. U hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen.

Nieuwe contracten vanaf 01/01/2015 zijn niet onderhevig aan de vervroegde inning. Bij contracten gestart na 55 jaar wordt het totale bedrag van de vervroegde inningen afgetrokken van de berekende eindbelasting.