Pensioensparen

Wat is pensioensparen?

De verklaring van pensioensparen zit eigenlijk al in het woord zelf, sparen voor uw pensioen. Maar zal u nog pensioen ontvangen? Wat gebeurt er met uw inkomen bij pensionering? Kan u uw huidige levensstandaard behouden? Heel wat vragen en financiële zorgen duiken op.

Via pensioensparen kan u al heel vroeg beginnen met fiscaal voordelige pensioenopbouw, uw appeltje voor de dorst.

Hoe werkt pensioensparen?

Allereerst is uw leeftijd van groot belang. Zo kan u enkel aan pensioensparen doen als u ouder bent dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar. Daarnaast dient u onderhevig te zijn aan de Belgische personenbelasting, anders komt in niet in aanmerking om fiscale aftrek te genieten.

Jaarlijks kan u een door de overheid vastgelegd bedrag sparen of beleggen (voor het fiscale grensbedrag van dit jaar, kijk in de kolom rechts) afhankelijk van welke vorm u kiest om aan pensioensparen te doen (zie hieronder, “Welke formules zijn mogelijk?”). Dit bedrag mag u ingeven op uw belastingsbrief, waarna de fiscus u een belastingsvoordeel van 30 procent zal toekennen op dit bedrag. Welke belegging garandeert u jaarlijks zo’n opbrengst?

Welke formules zijn mogelijk?

Aangezien niet iedereen hetzelfde risico met zijn spaarcenten wenst te nemen, kan u bij pensioensparen kiezen uit twee verschillende formules: pensioensparen via een beleggingsfonds of via een spaarverzekering.

Naargelang uw gewenste risico en leeftijd zal u een van de formules geadviseerd worden. Let wel, meestal wordt volgende regel gebruikt: naarmate u jonger bent (en dus nog langer aan pensioensparen kan doen) zal het accent meer op opbrengsten liggen. Eens uw leeftijd boven de 50 zullen meer mensen hun verworven opbrengsten willen vasthouden en zal het accent meer verschuiven naar zekerheid om zo het opgebouwde bedrag te consolideren.

Pensioensparen via een beleggingsfonds

Bij deze vorm van pensioensparen belegt u in een pensioenspaarfonds dat bestaat uit zowel aandelen als obligaties. Dit fonds is beursgenoteerd en kan dus stijgen, maar ook zakken. Telkens u een storting doet in het gekozen pensioenspaarfonds, koopt u een deelbewijs. Het aantal deelbewijzen dat u bezit, wordt vermenigvuldigd met de waarde van het fonds (afhankelijk van de dagelijkse beurskoers) en zo berekent u de totaalwaarde van uw spaarinspanningen.

De meeste banken die een pensioenspaarfonds aanbieden, voorzien ook hierin nog verschillende mogelijkheden. Zo bestaat er meestal een product met meer aandelen (hoger risico) en minder obligaties (lager risico) en ook een product met net het omgekeerde, meer obligaties en minder aandelen, wat minder onderhevig is aan wat de aandelenbeurzen doen en dus iets veiliger wordt geacht.

Pensioensparen via een verzekeringsformule

Als u kiest om aan pensioensparen te doen via een verzekeringsformule, dan kan u dit best vergelijken met het klassieke spaarboekje. Uw gestorte bedragen brengen gegarandeerd een bepaalde minimumintrest op gedurende de hele looptijd. Daarbovenop krijgt u meestal ook een bonus of winstdeelname toegekend als de maatschappij waarbij u aan pensioensparen doet goede winstcijfers kan voorleggen. Deze bonus is echter niet gegarandeerd.

Kortom, wilt u graag een hogere opbrengst en bent u bereid hiervoor een hoger risico te nemen, opteert u best voor een pensioenspaarfonds. Slaapt u liever op u twee oren zonder wakker te moeten liggen van wat de beurs doet, dan kiest u beter een pensioenspaarverzekering.

Wat brengt pensioensparen op?

Dat hangt natuurlijk eerst en vooral af van de door u gekozen formule. Indien u opteert om te beleggen in een pensioenspaarfonds, is de verwacht opbrengst heel moeilijk te voorspellen omdat deze voor een groot deel afhankelijk is van de resultaten van aandelen en dus wat de beurzen doen. Wanneer we zouden kijken naar de historiek van een aantal grote Belgische pensioenspaarfondsen, dan komen we uit bij een gemiddeld rendement gedurende de volledige looptijd van +-5 à 6 procent per jaar. Let wel, dit biedt helemaal geen garantie dat toekomstige resultaten in deze lijn zullen blijven.

Als u kiest om voor uw pensioen te sparen via een pensioenspaarverzekering, dan mag u ervan uitgaan dat de meeste verzekeringsmaatschappijen een gegarandeerde interest bieden van 2,5 procent op uw stortingen. Deze interesten brengen dan op hun beurt ook weer interesten op. Wanneer de maatschappij ook nog een (niet-gegarandeerde) bonus uitkeert, kan uw rendement verhogen, maar weet wel dat deze winstdeelname waarschijnlijk niet elk jaar zal verworven worden.

De belangrijkste troef van pensioensparen is echter het fiscale voordeel van 30 procent. Dit voordeel zal u ook het jaar nadien via uw belastingsbrief daadwerkelijk ontvangen en is dus een directe opbrengst die u eigenlijk ook bij uw totaalopbrengsten zou moeten verrekenen.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?

Uw pensioensparen blijft in principe vaststaan tot uw pensioen. Rond uw 60ste verjaardag wordt de eindbelasting of anticipatieve heffing afgehouden en zou u eigenlijk uw potje kunnen opvragen. Weet wel dat het net de jaren tussen uw 60ste en 65ste verjaardag zijn die het grootste fiscaal voordeel opleveren. U kan immers tot en met uw 64ste uw pensioensparen blijven doen en inbrengen op uw belastingsbrief, maar u moet er geen belastingen meer op af te dragen.