Vervroegde inning eindbelasting pensioensparen

Vanaf 1 januari 2015 werd het fiscaal stelsel van pensioensparen hervormt. De eindbelasting werd verlaagd van 10% naar 8% en zal vanaf 2015 tot en met 2019 vervroegd worden geïnd. Tevens werd toen ook bepaald dat het fiscaal maximumbedrag tot en met 2017 wordt afgetopt tot 940 EUR.

Concreet:

Vanaf 2015 tot 2019 zal er elk jaar 1% vervroegd geïnd worden. Dit wordt berekend op de effectieve waarde bij pensioenspaarfondsen of op de effectieve reserve (zonder winstdeelname op 31/12/2014) voor pensioenspaarverzekeringen. De meeste banken en verzekeraars zullen de vervroegde inning automatisch verrekenen en doorstorten naar de overheid. U hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen.

Nieuwe contracten vanaf 01/01/2015 zijn niet onderhevig aan de vervroegde inning. Bij contracten gestart na 55 jaar wordt het totale bedrag van de vervroegde inningen afgetrokken van de berekende eindbelasting.

Fiscale maxima 2015

De fiscale maxima voor inkomstenjaar 2015 (= aanslagjaar 2016) zijn gekend.

Voor pensioensparen wordt het fiscaal maximum 940 euro.

Het maximumbedrag voor langetermijnsparen is afhankelijk van het inkomen en kan als volgt berekend worden:

>> 169,20€ + 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen. Het absoluut maximum bedraagt 2260 euro

Zelf uw pensioensparen berekenen?

Wil u berekenen wat uw pensioensparen zal opbrengen, dan kan u gebruik maken van deze simulator van Netto.be

Geef uw leeftijd in en het (door u) verwachte rendement en deze tool bepaald zelf de netto opbrengst. Uiteraard dient u rekening te houden dat dit een simulatie is die geen rekening houdt met mogelijke fiscale wijzigingen en aanpassingen in de toekomst.

klik hier voor de simulator

Top