Author: admin

Vervroegde inning eindbelasting pensioensparen

Vanaf 1 januari 2015 werd het fiscaal stelsel van pensioensparen hervormt. De eindbelasting werd verlaagd van 10% naar 8% en zal vanaf 2015 tot en met 2019 vervroegd worden geïnd. Tevens werd toen ook bepaald dat het fiscaal maximumbedrag tot

Fiscale maxima 2015

De fiscale maxima voor inkomstenjaar 2015 (= aanslagjaar 2016) zijn gekend. Voor pensioensparen wordt het fiscaal maximum 940 euro. Het maximumbedrag voor langetermijnsparen is afhankelijk van het inkomen en kan als volgt berekend worden: >> 169,20€ + 6% van het

Zelf uw pensioensparen berekenen?

Wil u berekenen wat uw pensioensparen zal opbrengen, dan kan u gebruik maken van deze simulator van Netto.be Geef uw leeftijd in en het (door u) verwachte rendement en deze tool bepaald zelf de netto opbrengst. Uiteraard dient u rekening

Top